Tidsaxel
Tidsaxeln beskriver viktiga händelser i datorhistorien, med speciell tonvikt på Sverige. Den är under ständigt uppdaterande.

-----1977
 |
 |
--- - Apple 1, säljs i några hundra exemplar som byggsats.
 |  
 |
-----1978
 |
 |
--- - Apple ][ börjar säljas.
 |  - ABC80 introduceras på hösten.
 |
-----1979
 |
 |  - Första versionen av VisiCalc släpps ut på marknaden på våren.
---
 |
 |
-----1980 
 |
 |
---
 |
 |
-----1981
 |  - ABC800 Presenteras i Mikrodatorn NR2 - Mars
 |
---
 |
 |
-----1982
 |
 |
---
 |
 |
-----1983
 |  - Apple Lisa presenteras i Sverige 19 Januari
 |  - I februari börjar Luxor att lansera ABC802 & ABC806
 |  - C=64 kommer till Sverige i början på året
 |  - 24-27 April, Nordiska mikrodatormässan i Sollentuna.
 |    IBM PC och Ericsson Step one presenteras
---
 |  - Apple /// presenteras i Sverige på Datakraftmässan
 |    i Malmö 23-27 Augusti
 |
-----1984