Nyheter
En kort sektion om vad som har hänt samlingen.


990606:
Sidan uppdaterad, bla en ny Compis-sida.
990603:
En Texas TI99/4a tillkommer.
980801:
En Sinclair ZX81 tillkommer.
980702:
En första web-sida publiceras. För arbetet har pågott en tid.
980627:
En C64 med diskettstation inköps på en "loppis".
Maj 98:
Aktiviteterna börjar, Anders & Per Ola kommer på att en lokal att ställa alla maskiner i skulle vara en bra ide. En lokal får lånas och inreds. Under perioden införskaffas även ett större parti ABC datorer från Halmstad Kassaregister.