Välkommen till Luxor avdelningen, speciellt tillägnad våra Svenska ABC datorer.


Ansvarig & design: Anders Bengtsson. Synpunkter och rättelser emottages gärna.