Luxor tillhandahöll två olika typer av styrkort till diskettstationer. Det fanns även typer som tillverkades av MyAB och DiAB.


Styrkort 55 21046-11/21/41 (saxat ur manualen, vissa hänvisningar kan verka kryptiska men det beror på att manualen är avskriven exakt)

Styrkortet som är länken mellan en ABC 80/800-dator och max tre flexskive-drivenheter.

Styrkortet ger jämfört med föregångaren 55 20900-0x

Kortet är program kompatibelt med 55 20900-0x.

Korten har två kontakter; en 64-polig, en 25-polig och/eller en 34-polig. Via den 64-poliga kontakten ansluts kortet till busskonakten på datorn eller till I/O sidan i expantionslådan. Till den 25-poliga (34-poliga) ansluts flexskivenheten/enheterna.

Följande versioner av 55 21046-xx kommer att produceras:

55 21046-11    Bestyckad med 25 pol D-sub.
55 21046-21    Bestyckad med 34 pol stiftlist.
55 21046-41    Bestyckad med både 25 pol D-sub och 34 pol stiftlist.

Variant -41 kommer att ersätta de övriga två.

16 olika typer av flexskivetyper kan köras mot kortet utan att byta PROM. Du behöver bara ställa om omkopplaren SW2 (se tabell) för olika typer av drivenheter.

Notera att alla samtidigt anslutna flexskivenheter måste vara av samma fabrikat och samma typ - ta samma karaktäristik.

När du byter styrkort 55 20900 till 55 21046 kan du koppla om den befintliga kablen, beskrivning finns på sista sidan.

Kompletta kablar för anslutning mellan flexskiveminne och styrkort 55 21046-11 och 55 21046-41 (kort bestyckade med 25 pol D-sub) har följande artikelnummer:

Flexskivenhet Styrkort Kabel
5,25" 55 20900
55 21046
43 71356-02
43 71356-03
8" 55 20900
55 21046
43 71560-01
43 71560-02

Dessa kablar levereras med respektive flexskivenhet eller kan beställas från Luxor PARTS.


Ladda ner större bild (505 kilobyte)

Ladda ner större bild (158 kilobyte)

Modefiering av kablar.

När du byter styrkort från 55 20900 till 55 21046 kan du koppla om den kabel som du hittills använt.

Kablar för 8" flexskivenheter:

Omkopplings-anvisning för kabel 43 71560-01 till 43 71560-02. Variant 02 ersätter ej 01.

D-sub 25 polig Micro ribbon 50 polig
Flytta
pin  9 (Vit/grå ledare)
    13 (Gul ledare)
    11 (Vit/blå ledare)
     3 (Grå ledare)
 Till
 pin 21
     11
      3
     13
Flytta  
pin 19 (Gul ledare)
     33 (Vit/röd ledare)
     26 (Vit/blå ledare)
     29 (Vit/gul ledare)
 Till
 pin 31
     26
     19
     17

Kablar för 5,25" flexskivenheter:

Omkopplingsanvisning för kabel 43 71356-02 till 43 71356-03. Variant 03 ersätter variant 02.

D-sub 25 polig D-sub 37 polig
Flytta
pin  9 (Vit/grå ledare)
    
Kapa
pin 11 (Vit/blå ledare)
Till
pin 21
    
Ingen ändring

Omkopplingsmöjligheter

På styrkortet finns ett antal byglingar samt tre DIL-omkopplare. Hur styrkorten är inställda vid leverans av de olika flexskivenheterna kan du se på omstående sida.


Ladda ner större bild (94 kilobyte)

S1,S3,S5


S6


S7

S8

S9
För att erhålla ett ABC-buss interface ska dessa bara i läge b. Dessa är inställda från fabriken och får inte flyttas.

I läge A om kortet är bestyckat med 2k * 8 bit RAM.
I läge B med 8k * 8 bit RAM (vid leverans).

När tre drivenheter ska anslutas till styrkortet, måste S7 skäras av på lödsidan.

Ska endast vara byglad vid anslutning av 5,25" flexskivenheter. 8" ingen bygel.

I läge A vid: 8" flexskivenhet
                   5,25" med RDY på P2:6
I läge B vid: 5,25" med RDY på P2:34

I de flesta fall gäller läge B för 5,25" flexskivenheter, undantaget avser endast ansluting av äldre typer av drivenheter till den 34-poliga kontakten.

Styrkort 55 21046-41 (som ersätter variant -11 och -21) har IC-kretsar monterade i positionerna 1A och 2A.

DIL-omkopplare SW1 - typ av flexskivenhet

SW1 är den fyrpoliga omkopplaren som är placerad nära kanten av kortet för att vara åtkomlig även när kortet är anslutet.

Beroende av flexskivestatus-byte definerar SW1 vilken flexskivetyp som avänds enligt följande tabell:

Typ Funktion SW1
1 2 3 4
8" (ABC 838)


5,25" 40 cyl
(ABC 830)5,25" 80 cyl
(ABC 832)Enbart läsning

Enbart läsning
 Alltid DP
 (EP via kommando)

 ES på DR0
 DS på DR0
 ES på DR1
 DS på DR1
 EP på DR0
 DP på DR0
 EP på DR1
 DP på DR1

 ES på DR0
*DS på DR0
 ES på DR1
*DS på DR1
*DP på DR0 80 cyl
 DP på DR0 40 cyl
*DP på DR1 80 cyl
 DP på DR1 40 cyl
0 0 0 0


0 . . .
1 . . .
. 0 . .
. 1 . .
. . 0 .
. . 1 .
. . . 0
. . . 1

0 . . .
1 . . .
. 0 . .
. 1 . .
. . 0 .
. . 1 .
. . . 0
. . . 1

*) Läge vid leverans av ABC 832 (vanligaste inställningen).

DR2 får vid implementering samma flexskiveparametrar som DR1

EP - Enkel Packning (MF)
DP - Dubbel Packning (MFM)
ES - Enkel Sidig
DS - Dubbel Sidig

OBS! 1=ON/TILL på DIL-omkopplare
     0=OFF/FRÅN "-

Exempel: Flexskivenhet ABC 832, dubbel packningstäthet ger koden 1 1 0 0 vilket innebär att omkopplaren position 1 och 2 ska stå i läge ON/TILL och position 3 och 4 i OFF/FRÅN. Ladda ner större bild (547 kilobyte)

Inställning av DIL-omkopplare SW2

Med SW2 ställer du in vilket fabrikat och vilken typ av drivenhet som du avser att ansluta.


Flexskiveminne

Fabrikat

TYP
Kod
Hex
SW2
1234

ABC 834     230 7802-01
ABC 850     230 8440-15
ABC 832     190 9711-15
ABC 832     190 9711-16
ABC 832     190 9711-17


ABC 830     190 9206-16
ABC 830     190 9206-16

ABC 838     230 8838-15
ledig
TEAC FD55F
BASF 6138
MICR 1015F
BASF 6118
MICR 1115F
ledig
ledig
BASF 6106/08
MPI 51
ledig
ledig
ledig
ledig
BASF 6105
BASF 6106
MF 5"/80
     "
     "
     "
     "
     "
     "
     "
 MO 5"/40
     "
     "
     "
     "
     "
 SF 8"/77
     "
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
1111
0111
1011
0011
1101
0101
1001
0001
1110
0110
1010
0010
1100
0100
1110
0000

OBS! 1=ON/TILL på DIL-omkopplare
     0=OFF/FRÅN "-

ABC 850 kan också vara bestyckad med TEAC FD55F och skall då ställas in med samma kod som ABC 834 (0111).

DIL-omkopplare SW3-kortadress


Flexskiveminne
Kod
Dec

Oct
SW3
1234567
ABC 832/834/850
ABC 830
ABC 838
Anv ej
44
45
46
47
54Q
55Q
56Q
57Q
1100101
0100101
1000101
0000101

OBS! 1=ON/TILL på DIL-omkopplare
     0=OFF/FRÅN "-

På omstående sida finner du hur korten är inställda vid leverans tillsammans med respektive flexskiveenhet. Där finns också tabeller för hur du kan modifiera eventuella befintliga kablar.