Här under finns adresser för I/O mappade register (kretsar och dyligt). Ännu så länge finns det endast map för ABC802 och ABC806


I/O map för ABC802, källa: "Dator ABC802 Bruksanvisning, Luxor 1984".


I/O map för ABC806, källa: "Dator ABC806 Bruksanvisning, Luxor 1983".