Välkommen till PC/M eller persondator museum, som är den virituella presentationen av vårt datorsamling. Den verkliga delen finns i en lokal på västkusten.

Ambitionen är att samla så många olika gamla datorer som möjligt, samt att bevara dem, dokumentation och kunskaper för eftervärlden. I dagsläget består samlingen av ett 30-tal olika maskiner.

KASTA INTE  BORT DEM. Vi tar emot allt från trasiga datorer, disketter, litteratur, tidningar mm till hela system.

OBS! Sidan är under konstruktion.

Ansvarig & design: Anders Bengtsson. Synpunkter och rättelser emottages gärna.
Senast uppdaterad 990606.


Welcome to PC/M or personal computer museum which is the viritual version of our collection of old computers. For futher information in english please contact Anders Bengtsson, Per Ola Stenborg or Claes Heland