Commodore
På internet finns det mycket information om Commodore, speciellt C64. Det som kommer att behandlas här är sådant som inte gått att finna någon annanstans, problem som jag/vi själva drabbats av och löst.

C64 & internet
Denna del får ses som en intoduktion till C64 retrocomputing. På internet i övrigt finns all tänkbar information om spel, program, mm. Nedan beskrivs ett par olika vägar man kan gå.

Kabel
Den första kabeln som kom var X1541, den är det primära om man ska ansluta diskdrive/C64 till sin PC. Med X1541 fanns också en programvara som gjorde det möjligt att läsa skriva filer på 1541 diskdriven. Det har dock kommit andra progam som är lättare och använa sedan dess. Det finns nu mer också ett antal andra kablar som man kan använda, men X1541 är lättast att bygga. Man behöver ingen elektronik i mellan och man behöver inte heller modifiera sin diskdrive.

Emulator
Det finns ett flertal emulatorer som emulerar C64, dvs man kör att program på sin dator som låtas vara en C64 som man i sin tur kan ladda in program i. Men en emulator kommer aldrig att kunna efterlika en C64 till 100%. Så vissa C64 program kommer inte att gå att köra, hastigheten kan dessutom bli fel. Det är dock ett bra alternativ om man inte har någon C64.

Starcommander
Starcommander är en mjukvara som gör det möjligt att använda sin diskdrive till PC:n och läsa/skriva disketter. Starcommander liknar i mångt och mycket Norton Commander med extra funktioner för att hantera en tillkopplad C64 diskdrive. Programmet känns intutivt om man andväntNorton Commander och det har stöd för bla X1541 kablen. Mer information samt programmet självt finns på The Star Commander homepage. Med i Starcommanders dokumentation finns också beskrivet hur man bygger kablar (tex X1541).

Diskdrive emulator
Det går även att köra PC:n som diskdrive emulator. Mer info kommer senare.

C128 - Cbm1901 monitorkabel
C128 hade märkligt nog två video interface. Ett för 40 kolumnsmode och ett för 80 kolumnsmode, mode byter man med en tryckknapp på tangetbordet. Det "vanliga" var 40 kolumnsmode, vilken man använde om man körde C64 delen i datorn. Det var också bara i 40 kolumnsmode som man kunde få videosignal genom RF-utgången på datorn. 40 kolumnsmode fanns också i den speciella videoutgången (refererad i manualen som 40 Column Video Connector), här fanns även audioutgången. 80 kolumnsmode krävde dock speciell monitor (tex 1901) som kunde hantera separerad R/G/B/Sync. Kabeln som skall sitta mellan datorn och monitorn skall vara kopplad så här:


Dsub hona

Pin computer
(female)
Pin monitor (male) Signal
1 1 Gnd
2 2 Gnd
3 3 Red
4 4 Green
5 5 Blue
6 6 Intensity
7 7 Monochrome
8 8 Horizontal sync
9 9 Vertical sync