Välkommen till PC/M!
PC/M eller persondatormuseum, som är den virtuella presentationen av vår datorsamling. Den verkliga delen finns i en lokal på västkusten och är tyvärr ganska trångbodd. Namnet PC/M är inspirerat av förkortningen CP/M som var ett vanligt operativsystem i början på 1980-talet.

8" Disk
8" flexskiva (diskett)

Ambitionen är att samla så många olika gamla datorer som möjligt, samt att bevara dem, dokumentation och kunskaper för eftervärlden. Datorer som bara är 20 år gamla betraktas idag som antika. Målet är att kunna presentera dem "live" och visa den fantastiska utvecklingen som har varit de senaste 25-30 åren. Samlingen består av i stort sett alla sorters datorer som inte används längre, allt ifrån hemdatorer, kontorsmaskiner till lite större fleranvändarsystem.

 

Vi har nu 130 olika datormodeller i samlingen plus ett antal skrivare, modem, terminaler, TV-spel, telefonväxlar och en mängd andra prylar.


Phoenix NOW!Ansvarig & design: Anders Sandahl. Synpunkter och rättelser mottages gärna. Senast uppdaterad: 2016-01-12

(c) Copyright 1996-2016 Anders Sandahl PC/M. Med undantag för alla företagslogotyper och annonser, etc. Bilder får användas om fotografens namn och länk till
http://www.abc80.net anges.