Tandy Radio Shack
TRS populärt kallat.


TRS-80 model 200
Vi har två fungerande exemplar av denna lilla fantaskiska dator. Är komplett med akustiskt kopplat modem.