Philips P5021
Den här maskinen är egentligen en dedikerad ordbehandlare. Det finns dock en möjlighet att köra CP/M på den.

Till maskinen finns manualer på danska och CP/M disketter. Dock saknar maskinen ett tangetbord som efterlyses.