PDS 180
Den här datorn är svenskbyggd och är ett fleranvändarsystem med flera CPU-kort. Den är baserad på Zilogs Z80 processor. På datorn kan man köra BRIDOS, ett svenskskrivet operativsystem.

Konceptet är mycket likt IBEX8400 med ett system med flera kort med Z80 cpu:er som det i sin tur kopplas terminaler till.