IBEX
IBEX datorerna byggdes troligtvis i Japan och hette förmodligen bara IBEX i Sverige. Operativsystemet BRIDOS som kördes på de Z80 baserade maskinerna var svensk skrivet.


IBEX 8103
Den här datorn har även den en Z80A CPU på 4MHz. Datorn har en grön monokrom skärm och de båda 5.25" diskettstationerna har en kapacitet på 800KB styck.

På datorn körde man ofta "Generalen" ett administratörsprogram med lön, order och fakturering. 

Vi har två kompletta system med manualer och administrationssystemet "Generalen".


IBEX 8400
Denna Ibex är lite speciell eftersom det är en fleranvändardator. Den består av ett "master" CPU-kort som kontrollerar 22 megabytes hårddisken och floppystationen. I datorn sitter också 5 st terminalkort med varsin CPU. De vita knapparna på framsidan är resettknappar - en för varje terminalkort och en för "master" kortet. CPU:erna är samtliga Zilogs Z80.

På datorn kördes det svenskskrivna operativsystemet BRIDOS, men man kunde också emulera CP/M. Till terminalkorten ansluts terminaler som utgjorde kommunikationen mot omvärlden eftersom grafik/tangentbords interface saknas.

Vi har två stycken IBEX 8400, varav den ena fungerar. Vi har ganska komplett dokumentation och mjukvara. Om någon vet mer om BRIDOS så vore det trevligt om ni delade med sig av dessa kunskaper till oss.


IBEX 7027
IBEX 7027 är en seriell terminal som används tillsammans med IBEX 8400